• Grup Heracles

    XIFRES CLAU

Xifres clau

Un model de negoci basat en les capacitats professionals i d’adaptació de les persones

2016:

Facturació GRUP HERACLES + PATRIMONIAL : 64.814 €

Dades agregades i en milers €

La xifra del 2016 mostra la consolidació dels negocis de construcció i de serveis en els mercats de referència del Grup i reflecteix els resultats positius dels esforços que el Grup ha fet a nivell organitzatiu i operatiu per tal d’adequar-se a la nova realitat del mercat. La tendència de recuperació dels mercats permetrà igualment continuar situant les xifres de rendibilitat per sobre de les de la immensa majoria dels operadors del mercat.

Xifres clau