• Grup Heracles

    BLOG

Renovació dels paviments de l’aparcament Prat de la Creu

Renovació dels paviments de l’aparcament Prat de la Creu

Cevalls ha estat l’empresa adjudicada per a la renovació dels paviments de l’aparcament Prat de la Creu, al centre d’ Andorra la Vella, amb un pressupost de 1.049.232,24 €. El termini previst inicialment d’execució és de 9 mesos.

L’obra inclou treballs de sanejament, reparació i assaig general de lloses, forjats i revestiments amb resines.