• Grup Heracles

    SOSTENIBILITAT

Sostenibilitat

Grup Heracles aposta per un creixement sostenible de l’empresa, millorant els productes i/o serveis, vetllant per la seguretat i salut de tots i cadascun dels membres que formen el Grup i actuant coherentment per tal de protegir el medi.

Sostenibilitat

Política

Per reforçar el compromís social, ambiental i empresarial, Grup Heracles compta amb un departament dedicat exclusivament a assegurar el compliment de la política d’empresa en els camps de qualitat, medi ambient i seguretat i salut.

Si desitgeu informació sobre pràctiques medi ambientals o aspectes de seguretat i salut, ho podeu sol·licitar a través del correu sig@grupheracles.com . 

Política Integrada de Grup

Sistemes de Gestió

La professionalitat, el compromís i el rigor amb què Grup Heracles desenvolupa la seva activitat, es reflecteix en les certificacions del seu sistema integrat de gestió avalat actualment per ICDQ.


ISO 9001

ISO 9001, adopció d’estàndards de qualitat fonamentats en la millora contínua dels processos que permeten demostrar el compromís del Grup amb la satisfacció del client.

Veure PDF


ISO 14001

ISO 14001, compromís del Grup amb la prevenció i reducció dels impactes ambientals que les nostres activitats puguin generar, cuidant al màxim el medi que ens envolta.

Veure PDF


OHSAS 18001

ISO 45001, compromís en la prevenció de riscos, vetllant per la seguretat i la salut de tots els nostres membres i col·laboradors.

Veure PDF


ISO 9001

ISCC-EU, compromís amb la sostenibilitat i les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Una de les empreses del Grup, disposa d’aquesta certificació ISCC-EU, per les seves tasques de recollida, emmagatzematge i exportació d’olis vegetals de tot el Principat.

Veure PDF


ISO 9001 ISO 9001

Àrids certificats segons el reglament europeu 305/2011. Les empreses del Grup dedicades a l’extracció i l’elaboració d’àrids per a la construcció, disposen d’aquestes certificacions acreditades per Applus.

Veure PDF - Veure PDF


Hex

L'Associació Espanyola de Fabricants de Formigó Preparat (ANEFHOP) va emprendre l'any 2011 el Pla "Compromís per la Sostenibilitat" Distintiu Formigó Expert, consistent a establir una sèrie de requisits a seguir per totes les empreses associades amb el propòsit d'obtenir l'excel·lència en la fabricació de formigó preparat. El pla, tutelat per l'Associació sota la supervisió rigorosa dels seus inspectors, es basa en tres pilars: màxima seguretat, màxima qualitat i protecció del medi ambient. Unifor està capacitada per a fabricar formigó de qualitat, respectant el medi ambient i la normativa de seguretat i salut en el treball. Queda evidenciat per l’obtenció d’aquest distintiu des de l’any 2012.

Veure PDF