• Grup Heracles

    SOSTENIBILITAT

Sostenibilitat

Grup Heracles aposta per un creixement sostenible de l'empresa, millorant els productes i/o serveis, vetllant per la seguretat i salut de tots i cadascun dels membres que formen el Grup i actuarà coherentment per tal de protegir el medi.

Sostenibilidad

Grup Heracles és membre Gold de la “Fundación Empresa y Clima” per reduir el canvi climàtic. 

La “Fundación Empresa y Clima”, organització sense ànim de lucre que ofereix suport a les empreses perquè disposin d'informació i eines adequades per afrontar els compromisos i reptes en la lluita contra el canvi climàtic.

Llum Verda 

És la primera empresa del sector de la construcció i la gestió de residus certificada amb el distintiu. En total, 9 empreses de l’entitat es van sumar l'any 2022 a la iniciativa que acredita que el 100% de l’energia elèctrica consumida és d'origen renovable. 

política

Per reforçar el compromís social, ambiental i empresarial, Grup Heracles compta amb un departament dedicat exclusivament a assegurar el compliment de la política d'empresa en els camps de qualitat, medi ambient i seguretat.

Si desitgeu informació sobre pràctiques medi ambientales o aspectos de seguretat i salut, ho podeu sol·licitar a través del correu sig@grupheracles.com . 

Política Integrada de Grup

 

 

 

Sistemes de Gestió

La professionalitat, el compromís i el rigor amb què Grup Heracles desenvolupa la seva activitat, es reflecteix en les certificacions del seu sistema integrat de gestió avalat actualment per ICDQ.


ISO 9001

ISO 9001, adopció d'estàndards de qualitat fonamentats en la millora contínua dels processos que permeten demuestre el compromís del Grup amb la satisfacció del client.

Ver PDF


ISO 14001

ISO 14001, compromís del Grup amb la prevenció i reducció dels impactes ambientales que les nostres activitats puguin generar, cuidant al màxim el medi que ens envolta.

Ver PDF


OHSAS 18001

ISO 45001, compromiso en la prevención de riesgos, vigilancia por la seguridad y la salud de todos los miembros y colaboradores.

Ver PDF


ISO 9001

ISCC-EU, compromiso con la sostenibilidad y las emisiones de gases con efecto invernadero. Una de las empresas del Grup, disposa d'aquesta certificació ISCC-EU, per les seves tasques de recollida, emmagatzematge i exportació d'olis vegetals de tot el Principat.

Ver PDF


ISO 9001 ISO 9001

Àrids certificats segons el reglament europeu 305/2011. Les empreses del Grup dedican a l'extracció i l'elaboració d'àrids per a la construcció, disposen d'aquestes certificacions acreditades per Applus.

Veure PDF - Veure PDF


maleficio

L'Associació Espanyola de Fabricants de Formigó Preparat (ANEFHOP) va emprendre l'any 2011 el Pla "Compromís per la Sostenibilitat" Distintiu Formigó Expert, consistente a establir una sèrie de requisits a seguir per totes les empreses associades amb el propòsit d'obtenir l'excel·lència en la fabricació de formigó preparat. El pla, tutelat per l'Associació sota la supervisió rigorosa dels seus inspectors, se basa en tres pilares: màxima seguretat, màxima qualitat i protecció del medi ambient. Unifor està capacitada per a fabricar formigó de qualitat, respectant el medi ambient i la normativa de seguretat i salut en el treball. Queda evidenciat per l'obtenció d'aquest distintiu des de l'any 2012.

Ver PDF