• Grup Heracles

    SERVEIS TÈCNICS PER A L’ADMINISTRACIÓ

SERVEIS TÈCNICS PER A L’ADMINISTRACIÓ

Grup Heracles duu a terme per a diferents administracions del Principat d’Andorra distintes prestacions de serveis de col·laboració en les activitats que efectuen aquestes entitats públiques.

Aquests serveis es presten sota l’empara de la legislació reguladora de la contractació pública, mitjançant contractes tècnics i de serveis.

Alguns d’aquests serveis tenen a veure amb l’activitat de la construcció, mentre que en altres casos, com per exemple el servei de cloració d’hidrocarburs duta a terme per a l’administració duanera, no tenen cap mena de connexió amb l’esmentada activitat.

 

EMPRESES D'AQUEST SECTOR

REMAPALEX