• Grup Heracles

    RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

La recollida, la selecció, el transport i l’exportació dels residus procedents de la construcció es troben entre les activitats que desenvolupen les empreses del Grup Heracles.

Es disposa d’una planta de selecció i valorització, i l’exportació de determinats contaminants es realitza en dipòsits especialitzats.

Per a la realització d’aquestes tasques es disposa de les acreditacions i certificacions ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Residus de construcció
Residus de construcció
Residus de construcció

 

EMPRESES D'AQUEST SECTOR

CONTAR S.A.