• Grup Heracles

    EQUIP

Equip

Grup Heracles està conformat, actualment, per un nombre al voltant de 400 persones, que s’engloben en les distintes empreses i activitats. La diversitat d’aquestes, l’especialització requerida i l’excel·lència en els resultats fa que el conjunt de l’organització inclogui des d’operaris fins a tècnics d’alta qualificació.

En aquest sentit, Grup Heracles aposta decididament per la potenciació del desenvolupament professional, la formació i la implicació de les persones en el projecte comú que el Grup configura.
Grup Heracles. Equip

L’EQUIP EN XIFRES

El compromís de Grup Heracles és fomentar el desenvolupament del seu equip humà per mitjà d’un model integrador que potenciï les capacitats dels seus professionals i que garanteixi la fortalesa de cadascuna de les empreses.

PER GRUP PROFESSIONAL

graph1
  • Mitjana d’edat: 45,23 anys
  • Mitjana d’antiguitat: 13,41 anys
  • Titulació universitària: 11%

La combinació del talent i el compromís dels professionals de Grup Heracles constitueixen un dels pilars fonamentals de l’èxit del Grup.

PER ÀREES DE NEGOCI

graph2