• Grup Heracles

    ÀRIDS I PEDRERES

ÀRIDS I PEDRERES

Les canteres de pedra calcària situades a la comarca de l’Alt Urgell proveeixen al grup dels àrids necessaris per a la producció de formigons de la millor qualitat, així com també per a rebliments diversos amb material seleccionat.

Igualment, aquest material es venut a tercers, per als usos esmentats i també per a la fabricació de mescles bituminoses de capes intermèdies.

 

EMPRESES D'AQUEST SECTOR

ÀRIDS ALT URGELL
ÀRIDS ANDORRANS S.A.