• Grup Heracles

  SOBRE NOSALTRES

Sobre nosaltres

Grup Heracles és el resultat de la fusió d’algunes de les empreses més importants del Principat d’Andorra en el sector de la construcció i dels serveis connexos.

La combinació d’experiència i recursos de tot ordre ha donat lloc a l’entitat líder en aquest vesant de l’activitat econòmica, posició des de la qual ha sigut part activa en la transformació i modernització de les estructures del Principat d’Andorra, en un entorn particularment difícil per la seva orografia que li ha permès assolir l’excel·lència en tot tipus de projectes, fins i tot en infraestructures complexes i projectes especials.

Grup Heracles Andorra

Malgrat ser la construcció l’activitat principal de Grup Heracles, igualment està present en els sectors de serveis públics mediambientals i viaris, el transport, la fabricació i la comercialització de productes per a la construcció.

Grup Heracles té la capacitat financera, tècnica i professional per a la consecució de projectes de construcció de tot tipus d’edificacions i infraestructures, integrant verticalment el conjunt d’activitats que la composen així com de gestionar serveis públics.

 

Grup Heracles s’adhereix a la xarxa d’empreses inclusives

Compromès amb la societat andorrana i donant suport a aquelles accions amb les que comparteix  valors, el 21 de novembre del 2017, Grup Heracles va signar el conveni amb el Servei d’Ocupació d’Andorra per adherir-se a la xarxa d’empreses inclusives amb l’objectiu de facilitar la integració al món laboral de les persones amb discapacitat i assegurar-les-hi igualtat d’oportunitats.


La Nostra Història

L'any 2005 diferents grups empresarials andorrans dedicats al sector de la construcció van decidir unir-se per constituir un únic grup.

La suma de la llarga trajectòria de cadascun d’aquests grups confereix a Grup Heracles una història que està estretament lligada al desenvolupament i a la transformació d’Andorra al llarg dels darrers 60 anys.

En aquest sentit, Grup Heracles i les seves filials han efectuat les obres d’infraestructura clau en el Principat d’Andorra i han prestat tot un seguit de serveis essencials per a la configuració actual de la vida econòmica andorrana, per la qual cosa, Grup Heracles i les seves empreses són un referent de l’obra pública, la construcció i els serveis annexos.

Com a resultat de tota aquesta activitat prèvia, Grup Heracles ha assolit una aptitud tècnica que l’ha portat a convertir-se en un referent europeu tant en projectes especials com en construccions d’infraestructures complexes en entorns muntanyosos, amb la capacitació necessària per oferir solucions integrals per a obres d’extrema dificultat tècnica.

Avui Grup Heracles integra verticalment dins del seu àmbit totes les activitats que conformen l’anomenat cicle de construcció: gestió de pedreres, producció i transport d’àrids, producció i distribució de formigó, eliminació de terres i excavació, construcció i projectes especials, contractació centralitzada, gestió i transport de residus, runes de la construcció, gestió dels abocadors i restauració ambiental de les pedreres.

Una altra de les activitats a la qual el Grup Heracles s’ha dedicat des de pràcticament l’inici de les seves activitats és la gestió de residus. Tanmateix, l’evolució en aquest camp ha estat molt notable ja que actualment el Grup Heracles gestiona tot tipus de residus (sòlids urbans, recollida i triatge selectiu, especials, olis, runes, fangs EDAR’S) i diverses parts de tot el cicle, com la gestió i el tractament, la qual cosa fa que el Grup Heracles sigui l’empresa referent i líder en la gestió de residus del Principat d’Andorra.

Missió, visió i valors

MISSIÓ

Desenvolupem la nostra activitat en el sector de la construcció tant en l’obra civil, l’edificació i el medi ambient com en els serveis vinculats.

El nostre grup, amb una oferta competitiva, innovadora, integral, professional i socialment responsable, cerca la satisfacció de cada entitat, de cada empresa i, en especial, de cada persona amb qui es relaciona tant internament com externament.

VISIÓ

Treballem amb la voluntat de ser un grup de referència.

Al capdavant d’uns negocis solvents i competitius gràcies a un equip professional i a uns accionistes units i compromesos.

El nostre objectiu és la recerca constant de l’excel·lència, la competitivitat i la sostenibilitat de totes les activitats que desenvolupem.

VALORS

Basem la nostra cultura empresarial en un model d’empresa sostenible fonamentat en valors essencials:

 • Unitat de les famílies propietàries
 • Voluntat de continuïtat
 • Prudència financera
 • Austeritat
 • Discreció, humilitat
 • Respecte
 • Honradesa, transparència
 • Constància, esforç
 • Excel·lència en el treball, professionalitat
 • Sostenibilitat de l’entorn