• Grup Heracles

    TRANSPORTS

TRANSPORTS

Grup Heracles duu a terme l’activitat de transport de mercaderies per carretera, no tan sols en l’àmbit intern de la seva activitat sinó que també ho fa per a terceres entitats, en aspectes específics del transport, tals com els àrids, la maquinària i d’altres relacionats amb els residus de diversa índole.

Per dur a terme aquestes activitats les empreses de Grup Heracles i els seus medis es troben legalitzats i homologats segons la normativa d’aplicació.

EMPRESES D'AQUEST SECTOR

TRANSPORTS DANIEL