• Grup Heracles

    RESIDUS EDAR

RESIDUS EDAR

Empreses que pertanyen al Grup Heracles, desenvolupen les activitats de  recollida,  transport i  disposició final dels residus de fangs secs, banals i garbellament generats a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR).  

El transport de fangs secs i banals es realitza fins a la planta de tractament de residus d’Andorra on es procedeix a la seva valorització energètica. En el cas dels residus  no valoritzables energèticament com el garbellament i sorres, es transporten i es dipositen  a l’abocador.

Residus EDAR
Residus EDAR
Residus EDAR

 

EMPRESES D'AQUEST SECTOR

PIRINENCA DE SERVEIS S.A.