• Grup Heracles

    ESTABILITZACIÓ DE VESSANTS

ESTABILITZACIÓ DE VESSANTS

La complicada orografia andorrana ha exigit, des de sempre, emprar sofisticades tècniques per evitar danys en varietat d’infraestructures tals com carreteres o edificis, impedint caigudes de roques, pedres, o allaus de neu.

La col·locació de barreres, i xarxes de protecció, així com la utilització d’ancoratges per a la fixació d’elements, són especialitats de les empreses del Grup Heracles.

Aquestes necessitats de protecció, avui són d’una extensa utilització, en particular en tota la zona muntanyosa.

EMPRESES D'AQUEST SECTOR

INACCÉS S.L.
T.P. UNITAS S.A.U.
TREPO S.A.U.