• Grup Heracles

    FORMIGÓ

FORMIGÓ

Grup Heracles és el major productor de formigó del principat d’Andorra, produint tot tipus de formigons, inclòs els d’alta resistència.

Les necessitats del país provoquen l’obligació d’emprar tot tipus d’additius, com per exemple en els mesos d’hivern la incorporació d’anticongelant amb la finalitat de permetre el formigonat a baixes temperatures.

A la capacitat de producció, Grup Heracles hi afegeix una important flota de vehicles formigonera per a distribuir el formigó fins al punt d’ utilització, així com diversos vehicles amb bomba que permeten un còmode accés a qualsevol emplaçament del subministrament.

EMPRESES D'AQUEST SECTOR

UNIFOR S.A.