• Grup Heracles

    RESIDUS ESPECIALS

RESIDUS ESPECIALS

Grup Heracles compta amb  empreses autoritzades  per a la gestió de més de 200 residus perillosos i no perillosos.

El Grup, ofereix la gestió integral d’aquests residus, incloent l‘assessorament  per garantir el seu correcte emmagatzematge així com la recollida, el transport i la gestió documental, segons la normativa vigent.

 

RESIDUS ESPECIALS
RESIDUS ESPECIALS
RESIDUS ESPECIALS

 

EMPRESES D'AQUEST SECTOR

PIRINENCA DE SERVEIS S.A.