• Grup Heracles

    HIDRÀULIQUES

HIDRÀULIQUES

Entre les diverses obres hidràuliques realitzades pel Grup Heracles, es compten plantes de tractament, tant per aigua potable, com per aigües residuals, de diverses tecnologies, així com conduccions de diferents diàmetres i materials.

Igualment Grup Heracles ha construït tot tipus d’elements auxiliars a aquests tipus d’instal·lacions, tals com estacions de bombament, valvuleria, peces especials, etc.

Grup Heracles ha construït també llacunes artificials i embassaments.

EMPRESES D'AQUEST SECTOR

CEVALLS S.A.
UNITAS
TREPO S.A.