• Grup Heracles

    BLOG

SERVEI DE GESTIÓ DE DOCUMENTACIÓ CONFIDENCIAL

SERVEI DE GESTIÓ DE DOCUMENTACIÓ CONFIDENCIAL

Eco Grup Internacional ofereix el servei de recollida i gestió de documentació confidencial.

Per a la realització d’aquest servei Eco Grup disposa de contenidors amb clau i d’una trituradora industrial POWER 16.50 que certifica els nivells de seguretat exigits per la norma DIN 32757-1.

Aquests contenidors amb clau són lliurats al client, i un cop plens, són transportats a la planta ubicada a Santa Coloma per personal degudament format i destruïts al moment evitant així la seva manipulació indeguda.

El residu resultant de la trituració es diposita en contenidors, es mulla i per últim es compacta en bales per al seu posterior reciclatge.

Eco Grup Internacional lliura un certificat de destrucció al client detallant l’hora de recollida del contenidor i l’hora en que finalitza la destrucció de la documentació